طرح‌ها

جدیدترین‌ها

تصویر-کم حجم

پرورش گوسفندان اصلاح نژاد شده

پرورش گوسفندان اصلاح نژاد شده

یلدا حکیمی
★★★★★
★★★★★

طلور / ایلام
91,023,102 ریال

مشارکت‌ها

پرداخت شده

91,000,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

خرید 10 دستگاه الکترونیکی برای دانش آموزان نیازمند

خرید 10 دستگاه الکترونیکی برای دانش آموزان نیازمند روستای لهک از توابع اسلامشهر

یلدا حکیمی
★★★★★
★★★★★

لهک / تهران
362,042,500 ریال

مشارکت‌ها

321,000,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

کشت کنجد

با حمایت خود از طرح آقای اسمائیل فلاح شاه آبادی ایشان را درجهت کشت کنجد در زمینشان یاری نمایید

یلدا حکیمی
★★★★★
★★★★★

دوگاری / کرمان
41,000,000 ریال

مشارکت‌ها

پرداخت شده

41,000,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

کشت کنجد

با حمایت خود از طرح آقای موسی فلاحی ایشان را در جهت کشت کنجد در زمینشان یاری نمایید

یلدا حکیمی
★★★★★
★★★★★

حجت آباد سردی / کرمان
51,000,000 ریال

مشارکت‌ها

پرداخت شده

51,000,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

کشت کنجد

با حمایت خود از طرح آقای محمد فلاحی ایشان را در جهت کشت کنجد در زمینشان یاری نمایید

یلدا حکیمی
★★★★★
★★★★★

حجت آباد سردی / کرمان
51,000,000 ریال

مشارکت‌ها

پرداخت شده

51,000,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

کشت کنجد

با حمایت خود از طرح آقای دادمراد پور فلاح ایشان را درجهت کشت کنجد در زمینشان یاری نمایید

یلدا حکیمی
★★★★★
★★★★★

دوگاری / کرمان
51,000,000 ریال

مشارکت‌ها

پرداخت شده

51,000,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

کمک کنیم تا همه «راحت تر» بحران کورونا را از سر بگذرانند

کمک به 120 نفر نیازمند شناسایی شده

یلدا حکیمی
★★★★★
★★★★★

/ تهران
391,153,963 ریال

مشارکت‌ها

پرداخت شده

500,000,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

توزیع وعده های غذایی سالم در بیمارستان های کشور

یلدا حکیمی
★★★★★
★★★★★

/ تهران
94,355,000 ریال

مشارکت‌ها

پرداخت شده

2,501,000,000 ریال

هدف