طرح‌ها

جدیدترین‌ها

تصویر-کم حجم

تولید تیرچه بتونی

تجهیز کارگاه تولید تیرچه بتونی توسط منصور بامری علی

97,100,000 ریال

مشارکت‌ها

مانده

126,000,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

خرید تجهیزات سوزن دوزی

خرید تجهیزات سوزن دوزی توسط سمیه حیدرزهی

سمیه حیدرزهی
★★★★★
★★★★★

چاه بهمن / کرمان
17,400,000 ریال

مشارکت‌ها

مانده

61,000,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

راه‌اندازی سوپرمارکت

راه‌اندازی سوپرمارکت توسط ماه خاتون دهمیری نژاد

ماه خاتون دهمیری نژاد
★★★★★
★★★★★

شهیدآباد / کرمان
97,340,000 ریال

مشارکت‌ها

مانده

121,000,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

راه اندازی کارگاه چکن دوزی

راه اندازی کارگاه چکن دوزی توسط علی کدخدا

173,140,000 ریال

مشارکت‌ها

مانده

201,000,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

توسعه کارگاه زه دوزی

توسعه کارگاه زه دوزی توسط مجید شهنوری

82,470,000 ریال

مشارکت‌ها

مانده

101,000,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

خرید تجهیزات برق کاری

خرید تجهیزات برق کاری توسط بهنام برخان

بهنام برخان
★★★★★
★★★★★

قوچ آباد / کرمان
71,000,000 ریال

مشارکت‌ها

مانده

71,000,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

تجهیزات برق کشی و لوله کشی

تجهیزات برق کشی و لوله کشی توسط مختار بامری جاز

مختار بامری جاز
★★★★★
★★★★★

سه چاه / کرمان
151,000,000 ریال

مشارکت‌ها

مانده

151,000,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

توسعه سوپرمارکت

توسعه سوپرمارکت توسط عبداللطیف سرفرازی

150,500,000 ریال

مشارکت‌ها

مانده

151,000,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

توسعه سوپرمارکت

توسعه سوپرمارکت توسط حسین هدایتی

حسین هدایتی
★★★★★
★★★★★

سرحانیه سفلی / خوزستان
130,750,000 ریال

مشارکت‌ها

مانده

131,000,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

کارگاه خیاطی

ساخت کارگاه خیاطی توسط فرخنده دادخدایی

فرخنده  دادخدایی
★★★★★
★★★★★

چاه دادخدا / کرمان
140,482,500 ریال

مشارکت‌ها

مانده

141,000,000 ریال

هدف