شهناز دامنی

شهناز دامنی

من یک روستایی هستم

★★★★★
★★★★★

0 طرح

حامی

0

نظر

1 طرح

طرح‌های ایجاد شده

عضویت از ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰


خانم شهناز دامنی با همسر و سه فرزند3 ساله،10 ساله و 13 ساله خود در روستای جعفرآباد شهرستان بمپور بخش کتالان در استان سیستان و بلوچستان زندگی می کند.خانم دامنی مدت 10 سال است که به همراه همسر خود مغازه سوپر دایر کرده است و اکنون برای توسعه مغازه نیاز به وام ایفا دارد.