کاشت گندم

کاشت گندم توسط عبدالساده کعب

60,010,000 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

100%

موفق شد

60,000,000 ریال

هدف

موفق شد

۰۲ دی ۱۳۹۸

این طرح فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.