کاشت کلزا

کاشت کلزا توسط مجید زمانی

40,500,000 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

100%

موفق شد

40,500,000 ریال

هدف

موفق شد

۱۳ دی ۱۳۹۸

این طرح فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.