کاشت گندم

کاشت گندم توسط فؤاد کرملا چعب

60,953,400 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

101%

موفق شد

60,500,000 ریال

هدف

موفق شد

۲۸ بهمن ۱۳۹۸

این طرح فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.