کاشت نخل خرما

کاشت نخل خرما

71,813,720 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

100%

موفق شد

71,500,000 ریال

هدف

موفق شد

۱۰ فروردین ۱۳۹۹

این طرح فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.