پرورش دام از نوع بز

پرورش دام از نوع بز

61,618,700 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

101%

موفق شد

بیش از 61,300,000 ریال

هدف

موفق شد

۰۱ فروردین ۱۳۹۹

این طرح فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.