طرح دام(بز)

ساخت جایگاه دام استاندارد و خرید دام توسط فاطمه حسینی نژاد

100,540,000 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

100%

موفق شد

100,500,000 ریال

هدف

موفق شد

۲۴ فروردین ۱۳۹۹

این طرح فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.