خریداری دام

تجهیز جایگاه و خرید دام توسط حسین سابکی

65,500,000 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

100%

موفق شد

65,500,000 ریال

هدف

موفق شد

۱۷ فروردین ۱۳۹۹

این طرح فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.