خرید کود

خرید کود اوره توسط حمید کعب کرملا جهت احیای زمین کشاورزیش

41,010,000 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

100%

موفق شد

41,000,000 ریال

هدف

موفق شد

۲۰ اسفند ۱۳۹۸

این طرح فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.