ساخت جایگاه و خرید دام بز

ساخت جایگاه دام استاندارد و خرید دام توسط بهرام پهلوانی

101,191,265 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

100%

موفق شد

101,000,000 ریال

هدف

موفق شد

۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

این طرح فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.