دستگاه علوفه

وام برای خرید دستگاه برش و قالب بندی علوفه مرضیه لران

71,010,000 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

100%

موفق شد

71,000,000 ریال

هدف

موفق شد

۲۰ اسفند ۱۳۹۸

این طرح فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.