ساخت جایگاه دام

ساخت جایگاه دام استاندارد توسط آقای قادر جمشیدی

71,107,500 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

100%

موفق شد

71,000,000 ریال

هدف

موفق شد

۲۶ فروردین ۱۳۹۹

این طرح فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.