ساخت جایگاه دام استاندارد

ساخت جایگاه دام استاندارد توسط عزت لران

68,440,000 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

100%

موفق شد

68,440,000 ریال

هدف

موفق شد

۲۳ فروردین ۱۳۹۹

این طرح فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.