تجهیز جایگاه و خرید دام

تجهیز جایگاه دام و خرید دام(گاو) توسط بانو لران

70,925,000 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

102%

موفق شد

69,500,000 ریال

هدف

موفق شد

۲۶ فروردین ۱۳۹۹

این طرح فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.