کاشت نخل خرما

کاشت نخل خرما توسط ماهی بونگی پور

26,640,000 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

126%

موفق شد

21,150,000 ریال

هدف

موفق شد

۲۳ فروردین ۱۳۹۹

این طرح فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.