ساخت جایگاه استاندارد پرورش دام

ساخت جایگاه استاندارد برای پرورش دام توسط کریم فرج اله چعب

71,000,000 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

100%

موفق شد

71,000,000 ریال

هدف

موفق شد

۱۴ فروردین ۱۳۹۹

این طرح فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.