کاشت نخل خرما توسط عیسی عصابر

کاشت نخل توسط عیسی عصابر

39,612,000 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

101%

موفق شد

39,150,000 ریال

هدف

موفق شد

۰۴ خرداد ۱۳۹۹

این طرح فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.