خرید دام توسط نعیمه علیزاده

خرید دام و ساخت جایگاه دام استاندارد توسط نعیمه علیزاده

61,000,000 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

100%

موفق شد

61,000,000 ریال

هدف

موفق شد

۲۸ مرداد ۱۳۹۹

این طرح فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.