هرس کردن نخل خرما

هرس کردن نخل خرما توسط نسرین نرماشیری

51,592,000 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

100%

موفق شد

51,500,000 ریال

هدف

موفق شد

۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

این طرح فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.