ساخت جایگاه دام

ساخت جایگاه دام استاندارد توسط منوچهر بونگی نژاد

50,300,000 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

100%

موفق شد

50,300,000 ریال

هدف

موفق شد

۰۳ تیر ۱۳۹۹

این طرح فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.