خرید لوازم آشپزخانه

خرید لوازم آشپزخانه برای احداث تهیه غذا توسط اسلم صابری

95,684,251 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

100%

موفق شد

95,440,000 ریال

هدف

موفق شد

۰۱ تیر ۱۳۹۹

این طرح فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.