کاشت نهال خرما

کاشت نهال خرما توسط فرشته دانگاه

48,010,000 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

100%

موفق شد

48,000,000 ریال

هدف

این طرح فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.