خدمات کامیپوتری و موبایل

خدمات کامپیوتری و موبایل توسط عبدالوحید درزاده

61,115,720 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

100%

موفق شد

61,000,000 ریال

هدف

موفق شد

۰۲ تیر ۱۳۹۹

این طرح فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.