تجهیز آرایشگاه مردانه

حمایت مالی برای تجهیز آرایشگاه مردانه توسط اسلام درزاده

91,000,000 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

100%

موفق شد

91,000,000 ریال

هدف

موفق شد

۰۲ تیر ۱۳۹۹

این طرح فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.