کاشت نهال خرما

کاشت نهال خرما توسط منصور بامری (جبران خسارت سیل )99

26,000,000 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

100%

موفق شد

26,000,000 ریال

هدف

موفق شد

۰۳ تیر ۱۳۹۹

این طرح فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.