پرورش دام از نوع بز

جمع آوری حمایت مالی کار آفرینی به مبلغ 6 میلیون تومان برای خرید دام جهت راه اندازی دام پروری

60,000,000 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

100%

موفق شد

60,000,000 ریال

هدف

موفق شد

۲۴ تیر ۱۳۹۸

این طرح فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.