کاشت ارزن

با حمایت از طرح آقای حسین بامری ، این جوان پر انگیزه را در جهت کشت ارزن در زمینش یاری نمایید

77,551,146 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

100%

موفق شد

77,550,000 ریال

هدف

موفق شد

۲۲ تیر ۱۳۹۹

این طرح فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.