کاشت کنجد

با حمایت خود از طرح آقای عیسی بامری می توانید ایشان را در جهت کشت کنجد در زمینش یاری نمایید

60,535,243 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

106%

موفق شد

57,000,000 ریال

هدف

موفق شد

۲۲ تیر ۱۳۹۹

این طرح فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.