برق کشی به زمین های کشاورزی

با حمایت از این طرح به سرگروهی آقای سعید درزاده این افراد را درجهت برق کشی به زمین کشاورزیشان یاری نمایید

841,000,000 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

100%

موفق شد

841,000,000 ریال

هدف

موفق شد

۳۱ مرداد ۱۳۹۹

این طرح فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.