خرید سم ,کود و کمباین

خرید سم , کود و کمباین 2هکتار توسط عبدالحسین داوودی

57,200,000 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

100%

موفق شد

57,200,000 ریال

هدف

این طرح فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.