خرید سم ,کود و کمباین

خرید کود سم و کمباین آب بها 3 هکتار زمین توسط صادق داوودی

86,000,000 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

100%

موفق شد

86,000,000 ریال

هدف

موفق شد

۲۷ شهریور ۱۳۹۹

این طرح فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.