یاسر منصوری- خرید سم ,کود و کمباین

کود سم اب بها کمباین 3 هکتار

86,000,000 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

100%

موفق شد

86,000,000 ریال

هدف

موفق شد

۳۱ شهریور ۱۳۹۹

این طرح فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.