علی میاحی- خرید سم ,کود و کمباین

خرید کود سم وکمباین اب بها 3هکتار

172,000,000 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

200%

موفق شد

86,000,000 ریال

هدف

موفق شد

۲۵ شهریور ۱۳۹۹

این طرح فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.