گسترش آرایشگاه

گسترش آرایشگاه زنانه توسط مریم بامری

94,031,611 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

100%

موفق شد

94,000,000 ریال

هدف

موفق شد

۱۴ آبان ۱۳۹۹

این طرح فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.