تجهیز کارگاه خانگی سوزن دوزی

تجهیز کارگاه خانگی سوزن دوزی توسط خانم آزادی

97,000,000 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

100%

موفق شد

97,000,000 ریال

هدف

موفق شد

۰۹ آبان ۱۳۹۹

این طرح فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.