کاشت و پرورش یکصد نهال خرما از نوع ربی

کاشت یکصد نهال خرما از نوع ربی

55,000,000 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

100%

موفق شد

55,000,000 ریال

هدف

موفق شد

۰۶ آذر ۱۳۹۹

این طرح فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.