خیاطی

خرید چرخ خیاطی توسط صدیقه سابقی

66,000,000 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

100%

موفق شد

66,000,000 ریال

هدف

موفق شد

۱۵ آذر ۱۳۹۹

این طرح فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.