خرید چرخ خیاطی چکن دوزی

خرید چرخ خیاطی چکن دوزی توسط محسن بلوچی

105,070,000 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

104%

موفق شد

101,000,000 ریال

هدف

این طرح فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.