خیاطی و سوزن دوزی

خرید چرخ خیاطی سوزن دوزی توسط خانم کلثوم بامری

71,934,632 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

118%

موفق شد

بیش از 61,000,000 ریال

هدف

این طرح فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.