تجهیز کارگاه خیاطی

تامین پارچه و خرج کار برای خیاطی توسط قنبر لران

171,000,000 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

100%

موفق شد

171,000,000 ریال

هدف

این طرح فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.