تجهیز کارگاه خیاطی

تجهیز کارگاه خیاطی توسط یاسمن اموری

402,100,000 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

100%

موفق شد

401,000,000 ریال

هدف

این طرح فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.