خرید قطعات و لوازم مصرفی کارگاه برودتی

خرید قطعات و لوازم مصرفی کارگاه برودتی توسط جواد جزایری

201,600,000 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

100%

موفق شد

201,000,000 ریال

هدف

این طرح فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.