احداث مکانیکی موتور و گیربکس

احداث مکانیکی موتور و گیربکس توسط آقای موسی سابقی نژاد

141,000,000 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

100%

موفق شد

141,000,000 ریال

هدف

این طرح فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.