تجهیز کارگاه خیاطی و پارچه‌فروشی

تجهیز کارگاه خیاطی برای خرید پارچه بصورت عمده توسط آقای نواب بهزادی

151,000,000 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

100%

موفق شد

151,000,000 ریال

هدف

این طرح فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.