تولید و فروش صنایع دستی

تولید و فروش صنایع دستی توسط منیژه براهویی

251,000,000 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

100%

موفق شد

251,000,000 ریال

هدف

این طرح فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.