تجهیز فروشگاه مواد غذایی

تجهیز فروشگاه مواد غذایی توسط آقای علی اکبر مولایی

151,000,000 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

100%

موفق شد

151,000,000 ریال

هدف

این طرح فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.