خرید چرخ خیاطی

خرید چرخ خیاطی توسط صغری پیر حسینی چاه حسن

89,321,443 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

100%

موفق شد

89,000,000 ریال

هدف

این طرح فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.