راه اندازی کارگاه تولیدی لباس

راه‌اندازی کارگاه خیاطی توسط یسری اموری

201,026,700 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

100%

موفق شد

201,000,000 ریال

هدف

این طرح فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.